iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte 2019


Innkalling til Årsmøte i Nordtveit Vassverk SA
Onsdag 24. april kl 18:00 i Nordtveit Bedehus.
Velkommen!
 

Nordtveit vassverk SA        
5646 NORDTVEITGREND
Org.nr. 970 548 637


Årsmøte 2019

vert halde  Onsdag 24 april  kl. 18.00  i  Nordtveit bedehus.

Saker:
1. Opning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av              a) møteleiar
                             b) referent
                             c) 2 personar til å skriva under møteprotokollen
4. Årsmelding for 2018
5. Rekneskap for 2018
6. Fastsetjing av a) tilknytingsgebyr
                             b) årleg vassavgift
7. Godtgjersle til styret
8. Val av              a) 2styremedlemmer
                             b) leiar
                             c) varafolk
                             d) valnemnd
                             e) revisor

 

Årsmelding og rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte. Dette kan ein og få tilsendt ved å venda seg til Svenn Idar Nordtveit på tlf. 948 81 019 eller på epost: sin@palfingermarine.com

 

Du kan finne informasjon om Vassverket på denne heimesida
www.nordtveitvassverk.no

 
Klikk på bilete for full storleik

Vel møtt til årsmøtet.

Helsing
Styret.
                     

 
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Om oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@herdekompositt.no