iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte 2021 Torsdag 03.Juni

Nordtveit Vassverk SA, held årsmøte for 2021, torsdag 03.juni kl 19:00Stad: Selvågen Idrettshus
 
Velkomen til årsmøte 2021 i Nordtveit Vassverk SA
 
Årsmøte 2021
 
Årsmøte vert halde  Torsdag 03 Juni 2021  kl. 19.00  i  Selvågen Idrettshus
 
Saker:
1. Opning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av
a) møteleiar
b) referent
c) 2 personar til å skriva under møteprotokollen
4. Årsmelding for 2020
5. Rekneskap for 2020
6. Fastsetjing av
a) tilknytingsgebyr
b) årleg vassavgifter
7. Godtgjersle til styret
8. Val av
a) 2styremedlemmer
b) leiar
c) varafolk
d) valnemnd
e) revisor
 
Årsmelding og rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte. Dette kan ein og få tilsendt ved å venda seg til Svenn Idar Nordtveit på tlf. 948 81 019 eller på epost: sin@herdekompositt.no 
 
 
Du kan finne informasjon om Vassverket på vår heimeside
www.nordtveitvassverk.no
 
 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Om oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@herdekompositt.no