iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte 2022 Torsdag 05. mai

Nordtveit Vassverk SA, held årsmøte for 2022, torsdag 05. mai kl 19:00                              Stad: Selvågen Idrettshus
 
Klikk på bilete for full storleik
 
Årsmøte vert halde
 
Torsdag 05 Mai 2022
 
 
 
kl. 19.00
 
i
 
Selvågen Idrettshus
 
 
 
 
 
Saker:
          
 
 
1. Opning
 
 
 
2. Godkjenning av innkallingog sakliste
 
 
3. Val av
     
 
 
a) møteleiar
 
 
b) referent
 
 
c) 2personar til å skriva under møteprotokollen
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
4. Årsmelding for 2021
 
 
 
 
 
                    
 
 
5. Rekneskap for 2021 Roald går gjennom.
 
 

                    

6. Fastsetjing av    

a) tilknytingsgebyr: Kr. 18750,- ink. mva. Uendra.

b) årleg vassavgift Kr. 3200,- ink.mva. Uendra

c) Avgift Nøst kr. 1600,- ink.mva. Uendra.

                    

7. Godtgjersle til styret

                          

                    

8. Val av     

a) 3styremedlemmer
 

                                        b) leiar

                                        c) varafolk

                                        d)valnemnd

                                        e)revisor

 

Årsmeldingog rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte. 

Dette kan ein og fåtilsendt ved å venda seg til
Svenn Idar Nordtveit på tlf. 948 81 019 eller på
epost: sin@herdekompositt.no

 
 

Du kan finne informasjon om Vassverket på vår heimeside

www.nordtveitvassverk.no

 

Vel møtt til årsmøtet.

 

Helsing

Styret

 
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Om oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@herdekompositt.no