iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte Nordtveit Vassverk i Selvågen Idrettshus

Velkommen til Årsmøte for 2022 , torsdag 27. April 2023 kl 19:00
 
Nordtveit vassverk
 
SA
5646 NORDTVEITGREND
Org.nr. 970 548 637
 
 
Årsmøte for  2022
 
Årsmøte vert halde  Torsdag 27 April 2023  kl. 19.00  i  Selvågen Idrettshus
 
Saker:
1. Opning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 
3. Val av
a) møteleiar
 
b) referent
c) 2 personar til å skriva under møteprotokollen
 
Namn:
4. Årsmelding for 2022 
 
5. Rekneskap for 2022 Roald går gjennom.
 
6. Fastsetjing av
a) tilknytingsgebyr: Kr 20000,- ink. mva
        b) årleg vassavgift  Kr.  4200,- ink. mva. 
                                                 c) Avgift Nøst        Kr.  2100,- ink.mva. 
7. Godtgjersle til styret : Uendret
                          
8. Val av
a) 2 styremedlemmer
b) leiar
c) varafolk
d) valnemnd 
e) revisor
 
Årsmelding og rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte. Dette kan ein og få tilsendt ved å venda seg til Svenn Idar Nordtveit på tlf. 948 81 019 eller på epost: sin@herdekompositt.no
Du kan finne informasjon om Vassverket på vår heimeside
www.nordtveitvassverk.no
Vel møtt til årsmøtet.
 
Helsing 
Styret.
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Om oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@herdekompositt.no