iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte for 2023

Årsmøte Nordtveit Vassverk for 2023.  Selvågen Klubbhus
 
Dato : Torsdag 25.04.2023 kl 19:00Stad:  Selvågen Klubbhus
 
Saksliste:
1. Opning
2. Godkjenning av innkallingog sakliste
3. Valg av a:) Møteleiar
                 b:) Referent

                 

c:) To personar til å skriva under møteprotokollen
 

  

4. Årsmelding for 2023
5. Rekneskap for 2023 Roald går gjennom.
6. Fastsetjing av
    a) tilknytingsgebyr: Kr 20.000,- ink. mva  
    b) årleg vassavgift   Kr. 4.200,-ink. mva.

   

c) Avgift Nøst          Kr. 2.100,- ink.mva.

 
7. Godtgjersle til styret : Uendret
 
8. Val av      a) 3 styremedlemmer

                     b) leiar

                      c)varafolk

                      d)valnemnd

                     e)revisor

 

Årsmeldingog rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte. Dette kan ein og fåtilsendt ved å venda seg til Svenn Idar Nordtveit på tlf. 948 81 019 eller påepost: sin@herdekompositt.no

Dukan finne informasjon om Vassverket på vår heimeside     www.nordtveitvassverk.no

Velmøtt til årsmøtet.

 

Helsing

Styreti Nordtveit Vassverk.

 
 

 
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Om oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@herdekompositt.no