iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Nordtveit Vassverk SA
Torsdag 16. April   kl. 18.00  i  Nordtveit bedehus

 
Saker:
1. Opning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av  a) møteleiar
                b) referent
                c) 2 personar til å skriva under møteprotokollen
4. Årsmelding for 2019
5. Rekneskap for 2019
6. Fastsetjing av
               a) tilknytingsgebyr
               b) årleg vassavgift
7. Godtgjersle til styret
8. Val av  a) 2styremedlemmer
               b) leiar
               c) varafolk
               d) valnemnd
               e) revisor
 
Årsmelding og rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte. Dette kan ein og få tilsendt ved å venda seg til Svenn Idar Nordtveit på tlf. 948 81 019 eller på 
epost: 
sin@palfingermarine.com
 
 
 
Vel møtt til årsmøtet.
Helsing
Styret.
 
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Kontakt oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@palfingermarine.com