iDrift AS RSS Sidekart

Årsmøte 2020, torsdag 11.6 i Selvågen Idrettshus

Nordtveit Vassverk SA sitt årsmøte blir i Selvågen Idrettshus.Torsdag 11. Juni kl 18:00
 
Årsmøte 2020 Nordtveit Vassverk SA
 
Årsmøte vert halde  Torsdag 11 Juni 2020  kl. 18.00  i  Selvågen Idrettshus
Saker: 
1. Opning
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av  a) møteleiar
                b) referent
                c) 2 personar til å skriva under møteprotokollen
 4. Årsmelding for 2019
 5. Rekneskap for 2019
 6. Fastsetjing av 
                a) tilknytingsgebyr
               b) årleg vassavgift
 7. Godtgjersle til styret
 8. Val av  
               a) 2styremedlemmer
               b) leiar
               c) varafolk
               d) valnemnd
               e) revisor
 
Årsmelding og rekneskap blir lagt inn på heimesida etter årsmøte.
Dette kan ein og få tilsendt ved å venda seg til Svenn Idar Nordtveit
tlf. 948 81 019 eller på epost: sin@palfingermarine.com
 
Klikk på bilete for full storleik
Årsmøte 2020
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Kontakt oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@palfingermarine.com